Consulting dla przedsiębiorców

 • Doradztwo i pomoc w rejestracji firm, także w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Audyty prawne firm i instytucji;
 • Pozasądowa windykacja należności;
 • Obsługę przetargów w tym przetargów w ramach prawa zamówień publicznych;
 • Doradztwo z zakresu dofinansowywania i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej;
 • Prowadzenie wszelkich spraw sądowych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 • Stałą obsługę prawną;
 • Doraźna pomoc prawna;

Zapewniamy:

 • Profesjonalną pełną obsługę prawną realizowaną przez renomowane i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej kancelarie adwokackie specjalizujące się od ponad 20 lat w obsłudze podmiotów gospodarczych we wszelkich formach prawnych (prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, w sprawach cywilnych i administracyjnych w obrocie gospodarczym)
 • Pełną obsługę księgowo-finansową realizowaną przez licencjonowanych księgowych objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w tym rozliczanie kosztów, mediów, fakturowanie itp.
 • Doradztwo przy zawieraniu wszelkich umów, w tym umów ubezpieczeń na konkurencyjnych warunkach, regulowanie stanów prawnych, windykacja należności, występowanie w sądach i przed wszystkimi urzędami;

Obecnie w województwie łódzkim obsługujemy podmioty prywatne (osoby fizyczne i prawne), gminne, przedsiębiorstwa wodociągowe, komunalne o kapitale zakładowym od 5.000,00 złotych do firm o kapitale sięgającym nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

W czasie prezentacji i rokowań poprzedzających podpisanie umowy przedstawiamy Państwu referencje dotyczące naszej działalności.

Proponujemy Państwu konkurencyjne ceny. Różnicujemy stawki w zależności od zakresu działalności firm i liczby osób zatrudnionych. W naszej firmie płacicie Państwo stałą cenę bez dodatkowych kosztów księgowości czy obsługi prawnej. Inne firmy zazwyczaj doliczają takie koszty w trakcie realizacji usług.

Nieruchomości

 • Prowadzenie spraw sądowych związanych z nieruchomościami.
 • Pomoc w podziale nieruchomości, działach spadków.
 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości;
 • Pomoc w negocjacjach i sprzedaży nieruchomości.
 • Pomoc przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości.
 • Sprawdzanie stanów prawnych nieruchomości.
 • Nadto, proponujemy Państwu kompleksową obsługę nieruchomości.

W ramach stałej umowy o zarząd zapewniamy:

 • Profesjonalny zarząd nad nieruchomością prowadzony przez doświadczonych, licencjonowanych i ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej zarządców pod kierownictwem licencjonowanego Zarządcy Nieruchomościami;
 • Profesjonalną pełną obsługę prawną realizowaną przez renomowane i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej kancelarie adwokackie specjalizujące się od ponad 20 lat w prawie nieruchomości;
 • Pełną obsługę księgowo-finansową realizowaną przez księgowych objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w tym rozliczanie kosztów mediów, fakturowanie, karty opłat itp.
 • Doradztwo przy zawieraniu wszelkich umów w tym umów ubezpieczeń na konkurencyjnych warunkach, regulowanie stanów prawnych, windykacja należności, występowanie w sądach i przed wszystkimi urzędami;

Obecnie obsługujemy podmioty prywatne (osoby fizyczne i prawne), gminne posiadające ok.  8000 lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym ok. 100 wspólnot mieszkaniowych w Łodzi, Polsce i w Hiszpanii. Nasze doświadczenie to ponad 20 lat kompleksowej obsługi nieruchomości pod względem prawno-księgowym.

W czasie prezentacji i rokowań poprzedzających podpisanie umowy przedstawiamy Państwu referencje dotyczące naszej działalności.

Proponujemy Państwu konkurencyjne ceny (stała opłata) bez dodatkowych kosztów księgowości czy obsługi prawnej. Inne firmy zarządzające oraz gminne Administracje Nieruchomościami zazwyczaj doliczają ten koszt w trakcie sprawowania zarządu.