Składki miesięczne ZUS

Stan na 2016 rok

 • Społeczne: 772,96 zł (713,35 zł bez ubezpieczenia chorobowego)
  Konto bankowe: 83 1010 1023 0000 2613 9510
 • Zdrowotne : 288,95 zł
  Konto bankowe: 78 1010 1023 0000 2613 9520
 • Fundusz Pracy: 59,61 zł
  Konto bankowe: 73 1010 1023 0000 2613 9530

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,80% od 1 kwietnia 2015

Podstawa wymiaru składek

 • Społeczne: 2433,00 zł
 • Zdrowotne: 3210,60 zł

Terminy płatności

 • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
 • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
 • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.